Etter lengre tids planlegging og venting på å få tak i snekkerhjelp er vi endelig i gang med å gå løs på kjelleren for å lage hhv et arbeidsrom og et kombinert lydstudio/hjemmekinorom. Denne blog'en kommer i hovedsak til å dreie seg om byggingen av sistnevnte...

Her er noen bilder i fra startfasen