En av de mest nyttige verktøyene når man prøver å finne ut hvilken font som er brukt på et skilt, et dokument osv. har alltid vært den brilliante tjenesten What the font? fra MyFonts. Nå er den gjort enda mer tilgjengelig som en iPhone app. Gratis er den fortsatt, så det er ingen grunn til å vente med å legge inn denne om du er i "faresonen" for de font-interesserte! :)

fonts-screen