Har du en iPhone med v1.1.1 software, så har du muligheten til å nå enten den eller nettverksressursene dine på lokalnettet uten å bruke ip-adresser. Alt du trenger er å vite navnet på enheten du vil nå. Det er en fordel å ha enheter uten mellomrom i navnet, og også korte navn, slik at du lett kan både huske og skrive disse inn. Eksempelvis, hvis du setter navnet til iPhone i iTunes til å være bare iPhone, så kan du lett nå denne via Terminal med ping slik (krever at iPhone er påslått og på WLAN selvsagt):

ping iPhone.local


Tilsvarende, om din Mac heter minMac (du setter dette under Sharing i System Preferences forresten), og du har slått på webdeling på Mac'en din, kan du se på hjemmesiden din ved å skrive følgende webadresse i Safari på iPhone:

minMac.local


Litt enklere enn å huske ip-adresser, som kan endre seg om man kjører med automatisk adressering i heimen...