Hvis du har benyttet deg av beskrivelsene jeg oppsummerte i forrige post, så har du antageligvis heller ikke slått av OpenSSH eller deinstallert den på iPhone'n din. Du bør gjøre en av delene, fordi OpenSSH benytter seg av en daemon (sshd) som står på konstant i bakgrunnen og venter på ssh sesjoner. Det er heldigvis lett å ordne på dette. Begge alternativene utføres på iPhone:

 

Alternativ 1: Deinstallere OpenSSH

 

  • Trykk på Installer ikonet på iPhone meny-skjermen
  • Velg Uninstall knappen oppe
  • Trykk på OpenSSH
  • Velg Uninstall knappen oppe til høyre

 

Alternativ 2: Slå av OpenSSH midlertidig

 

  • Trykk på Installer ikonet på iPhone meny-skjermen
  • Scroll ned i listen over applikasjoner til Utilities seksjonen. Finn Services, og trykk på den
  • Velg Install knappen oppe til høyre
  • Når du går til iPhone meny-skjermen igjen får du et nytt ikon, Services
  • Klikk på Services


Du får nå opp en skjerm som vist under. Klikk på SSH for å slå av SSH midlertidig. Har du behov for å gjøre videre modifisering så er det altså lett å slå dette på igjen også.

sshon sshoff